Boggilyft för hög framkomlighet

Boggilyft är en teknik och konstruktionslösning framtagen för att öka flexibiliteten och framkomligheten hos skogsmaskiner. Boggilyften innebär att hjulparen på maskinen kan lyftas vilket ger fördelar i många situationer du som förare kan ställas inför i skogen. Hur boggilyften fungerar kan variera mellan olika skogsmaskinstillverkare och kan innebära att hjulparen lyfts parallellt eller individuellt där tekniken tagits ytterligare ett steg. Med en individuell boggilyft kan de främre och bakre hjulparen på höger respektive vänster sida lyftas var och ett för sig vilket ökar maskinens flexibilitet i terrängen och ger maskinen en liten svängradie.

Förutom ökad smidighet och framkomlighet har boggilyften flera användningsområden. Bland annat underlättar den vid service, däckbyten och montering av slirskydd. Genom att arbeta med boggin låst eller i så kallat flytläge kan såväl stabilitet som marktryck anpassas efter den underliggande terrängen.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.